Jak się zapisać?

1

Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych:

    • Formularza zgłoszeniowego dziecka.
    • Kwestionariusza rekrutacyjnego dla rodzica
    • Opinii nauczyciela przedszkolnego, dzieci, które realizowały przygotowanie przedszkolne. 
    • Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego.
    • Wniosku rodziców dotyczący kontynuowania nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 – dzieci powtarzające realizację obowiązku szkolnego w klasie I (lub potwierdzoną kopię wniosku złożonego w szkole, do której dziecko uczęszczało).

2

Spotkanie z kandydatem do szkoły, który weźmie udział w specjalnie przygotowanych zajęciach edukacyjnych mających na celu wzajemne poznanie.

3

Indywidualna rozmowa z Rodzicami kandydata mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.

4

Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.

5

Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy odbędzie zgodnie z ustalonym Dyrektora szkoły terminie.

kontakt

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren

   Milicz, ul. Dąbrowskiego 3
   661 336 999
  szkola@kom.edu.pl

Copyright Ⓒ Fundacja KOM 2018
Designed by Konrad Paradowski & Adrian Melka

Close Menu