ZŁÓŻ DOKUMENTY REKRUTACYJNE ON-LINE!
Wyślij wypełnione dokumenty na adres: szkola@kom.edu.pl 

Mądrze wykorzystany czas na rozwój
Twojego dziecka

Rozwój nauki

 • Zajęcia zgodne z podstawą programową MEN
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Dodatkowe godziny nauki języków obcych
 • Umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnych
 • Warsztaty wspomagające rozwój ucznia
 • Współpraca z uczelniami wyższymi
 • Innowacyjne projekty edukacyjne

Rozwój talentów

 • Animacja i grafika komputerowa
 • Kodowanie i programowanie 
 • Ciekawostki i eksperymenty
 • Sport i zabawa
 • Wspinanie po ścianie
 • Warsztaty teatralne i kreatywne
 • Pędzel i papier
 • Prezentacja i dyskusja

Rozwój odpowiedzialności

 • Zdobywanie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej
 • Współpraca między uczniami, rodzicami i nauczycielami
 • Odkrywanie umiejętności uczenia się i stymulowania kreatywności
 • Budowanie atmosfery otwartości i życzliwości
 • Uczenie się analitycznego myślenia o życiu i świecie
 • Budowanie bezpiecznych, przyjaznych warunków do nauki spędzania wolnego czasu

Nowoczesna edukacja w naszej szkole

Dlaczego?

 • Przyjazna szkoła buduje właściwe poczucie własnej wartości dziecka.
 • Sukces edukacyjny młodego człowieka zwiększa jego szansę odnalezienia się na rynku pracy.
 • Dzieci zasługują na najlepszą edukację, by kreatywnie i z wrażliwością zmieniać świat.

Gdzie uczymy
i wypoczywamy?

 • W przestronnych, nowoczesnych i dobrze wyposażonych salach zajęć.
 • W bezpiecznym i komfortowym budynku, zaprojektowanym przy udziale dzieci.
 • W sercu Doliny Baryczy, w oryginalnej przestrzeni dawnej fabryki bombek.

Jak to robimy?

 • Kształcimy przez tworzenie, badanie, doświadczenie, łącząc i wykorzystując wiedzę z wielu dziedzin.
 • Uczymy, jak wykorzystywać wiedzę w praktyce i radzić sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 • Poprawiamy efektywność pracy i koncentrację stosując terapię biofeedback.
 • Pielęgnujemy tradycje, pamięć o ludziach, kulturę naszej szkoły i wartościową historię miejsca, w którym się uczymy.

Jak się zapisać?

1

Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych:

  • Formularz zgłoszeniowy dziecka.
  • Opinia nauczyciela przedszkolnego, dzieci, które realizowały przygotowanie przedszkolne. 
  • Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego.

2

Spotkanie z kandydatem do szkoły, który weźmie udział w specjalnie przygotowanych zajęciach edukacyjnych mających na celu wzajemne poznanie.

3

Indywidualna rozmowa z Rodzicami kandydata mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.

4

Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.

5

Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy odbędzie zgodnie z ustalonym Dyrektora szkoły terminie.

Informacje podstawowe

szkoła otwarta w godz. 7:00 – 16:00

zajęcia dydaktyczne od godz. 8:15

małe klasy od 12 do 20 osób

opieka medyczna, badanie kontrolne

obiady: dobra i zdrowa kuchnia

Zobacz, jak pracujemy

Zobacz przestrzeń, w której uczymy

Formularz kontaktowy

kontakt

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu

   Milicz, ul. Dąbrowskiego 3
   661 336 999
  szkola@kom.edu.pl

Copyright Ⓒ Fundacja KOM 2018
Designed by Konrad Paradowski & Adrian Melka

Close Menu