Dlaczego my?

Oferujemy:

 • autorskie programy nauczania pobudzające ciekawość poznawania
 • praktyczne wykorzystywanie wiedzy
  i umiejętności
 • wspieranie pasji i zainteresowań, zajęcia dodatkowe
 • indywidualną opiekę psychologa
  i pedagoga w szkole
 • zajęcia wyrównawcze, indywidualizację procesu kształcenia
 • naukę języka polskiego dla cudzoziemców

Zajęcia w szkole:

 • języki obce: angielski, hiszpański, francuski, włoski
 • programowanie, szachy, robotyka
 • matematyczne gry logiczne
 • koło młodego przyrodnika
 • zajęcia z ceramiki, rzeźby i rysunku
 • warsztaty malarskie, teatralne, fotograficzne i filmowe
 • karate, piłka nożna, taniec, basen

Organizacja pracy, baza dydaktyczna:

 • do 20 uczniów w klasie
 • własna sala gimnastyczna
 • dostęp do stołówki
 • pracownia komputerowa
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • szkoła czynna od 7:00 do 16:00
 • możliwość zapewnienia opieki podczas ferii letnich i zimowych

Jak się zapisać?

1

Złożenie przez Rodzica lub prawnego opiekuna dziecka osobiście w sekretariacie szkoły dokumentów rekrutacyjnych:

  • Formularz zgłoszeniowy dziecka.
  • Opinia nauczyciela przedszkolnego, dzieci, które realizowały przygotowanie przedszkolne. 
  • Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku dzieci sześcioletnich, które nie realizowały przygotowania przedszkolnego.

2

Spotkanie z kandydatem do szkoły, który weźmie udział w specjalnie przygotowanych zajęciach edukacyjnych mających na celu wzajemne poznanie.

3

Indywidualna rozmowa z Rodzicami kandydata mająca na celu omówienie zasad współpracy ze szkołą.

4

Podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Umowy o kształceniu ucznia.

5

Spotkanie informacyjne rodziców z wychowawcą danej klasy odbędzie zgodnie z ustalonym Dyrektora szkoły terminie.

Formularz kontaktowy

kontakt

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu

   Milicz, ul. Dąbrowskiego 3
   661 336 999
  szkola@kom.edu.pl

Copyright Ⓒ Fundacja KOM 2018
Designed by Konrad Paradowski & Adrian Melka

Close Menu