INFORMACJE OGÓLNE

• szkoła otwarta: od 7.00 do 16.00
• obowiązkowe zajęcia dydaktyczne: od 8.15 do 13.00
• zajęcia dodatkowe: od 13.00 do 15.00:
Klub - Wyobraznia Potega Wiedzy,
Klub – Dotknij. Sprawdz. Zrozum.
• zajęcia w czasie ferii i wakacji
• klasy: od 10 do 20 osób

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE

• obowiązkowe, wynikające z nowej podstawy programowej Ministra Edukacji Narodowej;
• fakultatywne, wynikające ze szkolnego planu nauczania;
• szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych – zgodnych z zainteresowaniami uczniów, rozwijajacych indywidualne uzdolnienia uczniów;
• zajęcia indywidualne (wynikające z obserwacji pedagogiczno-psychologicznej nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej, m.in. logopedyczne, kompensacyjne, z dziecmi uzdolnionymi)

 

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

• Przestronne, nowoczesne i dobrze wyposazone sale zajec
• Nowoczesne technologie - komputery / tablety z dostepem do Internetu w kazdej sali, tablice multimedialne
• Kawiarnia – dobra i zdrowa kuchnia, przestrzen do relaksacji i twórczej zabawy
• Ogród KOM – bezpieczna i pełna atrakcji przestrzen zewnetrzna
• Ogrodzony parking przy szkole

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

• dziennik elektroniczny – internetowa korespondencja z rodzicami;
• regularne spotkania z rodzicami – konsultacje indywidualne, spotkania ogólne, ciekawe warsztaty i konferencje;
• opisowa informacja o uczniu sporządzana przez pedagoga i wychowawce;
• opieka medyczna, badania kontrolne;
• regularne spotkania z ciekawymi ludźmi;
• zielona i biała szkoła; wycieczki edukacyjne, krajoznawcze

 

POBIERZ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

podanie do 1 klasy  podanie klasy 2 8

Zapisz

Zapisz