Statut Fundacji


 Jesteśmy fundacją, która działa od 2013 roku, realizujac zadania oświatowe. Prowadzimy kursy i szkolenia, organizujemy zajecia edukacyjno-wychowawcze i wydarzenia o charakterze kulturalnym. Wspieramy talenty artystyczne, stymulujemy wyobraźnię, aktywizujac dzieci i młodzież do działań twórczych.

W swoich programach edukacyjnych w każdym odkrywamy odkrywcę! Dzięki nam świat nauki i edukacji jest dla dzieci atrakcyjny, rozbudza ciekawość i inspiruje do zdobywania wiedzy.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi. Naszą kadrę wyróżniają wysokie kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk artystycznych oraz zarządzania organizacjami oświatowymi. Jesteśmy gotowi na kolejny krok w kształtowaniu aktywnych i twórczych postaw młodych ludzi oraz świata wokół nas. Świata, który dotyczy nie tylko dzieci, ale który oddziałuje na sprawy publiczne i dobro wspólne.

Pragniemy, razem z Wami, stworzyć w Miliczu wymarzoną szkołę podstawową. Nowoczesną, kolorową i intrygujacą - taką, do której dzieci chodzą z uśmiechniętymi buziami, która zapewnia najwyższy standard edukacji, pobudza kreatywność i inspiruje.

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren ma w nowoczesny sposób przekazywać wiedzę i uczyć umiejetności przyszłości, łącząc funkcje dydaktyczną z funkcjami wychowawczymi i opiekuńczymi. Nadrzedną ideą SP KOM jest rozwijanie nieograniczonej dziecięcej wyobraźni, poprzez wszechstronny rozwój uczniów w ośmiu obszarach inteligencji: językowej, ruchowej, matematyczno-logicznej, przestrzenno-wizualnej, przyrodniczej, muzycznej, intra- i interpersonalnej.